Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

Jesteśmy firmą działającą w branży budowlanej, opierającą się na wieloletnim doświadczeniu naszej kadry technicznej,
specjalizujemy się w wykonawstwie robót architektoniczno – konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz inżynieryjnych tj.:

 

ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE:

- obiekty kubaturowe " pod klucz",

- konstrukcje stalowe, żelbetowe,

- roboty wykończeniowe,

- termomodernizacja budynków,

- izolacja budynków,

- roboty dekarskie,

- zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki,

  elementy małej architektury),

- roboty rozbiórkowe.

ROBOTY INSTALACYJNE:

- wod.-kan., gaz, c.o.,

- kotłownie,

- stacje wymienników ciepła,

- układy solarne, pompy ciepła,

- klimatyzacja, wentylacja,

- elektryczne, automatyka i sterowanie,

- niskie prądy,

- okablowanie strukturalne,

- systemy alarmowe i zabezpieczenia.

ROBOTY INŻYNIERYJNE:

- wodociągi,

- kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna,

- oczyszczalnie ścieków,

- przepompownie, pompownie,

- separatory, osadniki,

- odwodnienia terenu,

- ciepłociągi,

- roboty ziemne – rekultywacja terenu.

  

Jednocześnie informujemy, że powierzone zadania możemy wykonać kompleksowo, tj.: projekt techniczny wraz z realizacją.

Obecnie realizowane zadania:

  

→   Budynek administracyjno – biurowy.
Inwestor: "Indyk Śląsk" Spółka z o.o. w Wieszowej.

→   Budynek z pomieszczeniami ekspedycji i halami magazynowymi.
Inwestor: "Indyk Śląsk" Spółka z o.o. w Wieszowej.

→  Projekt rozbiórki garaży w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Inwestor: GPW RB Spółka z o.o. w Katowicach.

→  Remont pomieszczeń 35 i 35 a w budynku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach.
Inwestor: GPW RB Spółka z o.o. w Katowicach.