Oferta

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – „OPEN-BUD” Spółka z o.o., Tarnowskie Góry

Jesteśmy firmą działającą w branży budowlanej, opierającą się na wieloletnim doświadczeniu naszej kadry technicznej. Specjalizujemy się w wykonawstwie robót architektoniczno – konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz inżynieryjnych tj.:

ROBOTY ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE:

– obiekty kubaturowe ” pod klucz”,
– konstrukcje stalowe, żelbetowe,
– roboty wykończeniowe,
– termomodernizacja budynków,
– izolacja budynków,
– roboty dekarskie,
– zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki,
elementy małej architektury),
– roboty rozbiórkowe.

ROBOTY INSTALACYJNE:

– wod.-kan., gaz, c.o.,
– kotłownie,
– stacje wymienników ciepła,
– układy solarne, pompy ciepła,
– klimatyzacja, wentylacja,
– elektryczne, automatyka i sterowanie,
– niskie prądy,
– okablowanie strukturalne,
– systemy alarmowe i zabezpieczenia.

ROBOTY INŻYNIERYJNE:

– wodociągi,
– kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna,
– oczyszczalnie ścieków,
– przepompownie, pompownie,
– separatory, osadniki,
– odwodnienia terenu,
– ciepłociągi,
– roboty ziemne – rekultywacja terenu.

Jednocześnie informujemy, że powierzone zadania możemy wykonać kompleksowo, tj.: projekt techniczny wraz z realizacją.